:: happy life, prosperous, and peaceful ::

Terbaru

W E L C O M E


Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam sebuah tatanan masyarakat. Oleh karena masyarakat adalah himpunan dari beberapa keluarga maka baik buruknya sebuah masyarakat sangat bergantung kepada baik buruknya keluarga. Keluarga-keluarga yang harmonis akan mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Semoga selalu diberikan Rahmat dan Hidayah dari NYA kepada kami sekeluarga, dan selalu menjadikan kami untuk hidup rukun, bahagian dan sejahtera.

copyright@2010

http://puguhdraharjo.wordpress.com/
Iklan